top of page
Flower_def_rgb.png

Q&Q Connectie Concerten

CONNECTIE CONCERT VOOR NEDERLANDERS EN NIEUWKOMERS


Verbinden van Nieuwkomers en Nederlanders
Dit concert is buitengewoon omdat het Nieuwkomers en Nederlanders met elkaar in verbinding brengt. Denk daarbij aan nieuwkomers uit landen zoals Oekraïne, Syrië, Irak, Iran, Eritrea enz. Tolken zullen zorgen dat men weet waarover gezongen wordt en dat men elkaar begrijpt en met elkaar kan praten. Tijdens en na het concert gaan we onder het genot van een drankje in groepjes verder in gesprek om de verbinding met elkaar te zoeken. Dit wordt door ons gefaciliteerd d.m.v. vragen die n.a.v. de inhoud van de liederen gesteld worden en waar de Nederlanders en Nieuwkomers samen over kunnen reflecteren. De liederen bevatten o.a. onderwerpen als: je thuis voelen, je toekomstdromen en de betekenis van vriendschap.


WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
Er wordt met opzet gekozen de vragen persoonlijk te houden omdat van daaruit een daadwerkelijke verbinding kan ontstaan. Wetenschappelijk is bewezen dat om verschillende doelgroepen meer begrip voor elkaar te laten krijgen juist het delen van dat persoonlijke verhaal van belang is. Het laat mensen beseffen dat die ander toch niet zo anders is als we denken. Hierdoor kunnen vooroordelen verdwijnen. Iemand wordt niet meer gezien als een
onderdeel van een (probleem)groep maar als een individu. Empathie leidt tot sympathie.


WAAROM DEZE CONNECTIE CONCERTEN?
In de huidige situatie waar er een stroom aan vluchtelingen ons land binnen komen wordt dat door veel mensen als bedreigend ervaren. In de omgang tussen de verschillende groepen mist vaak het daadwerkelijk openstaan voor de ander. Dat is niet altijd een kwestie van niet willen. Je moet daarvoor ook een situatie hebben waarbij je de ruimte voelt om je te kunnen openstellen. Daarnaast is er natuurlijk ook een groep mensen die graag van betekenis voor
nieuwkomers wil zijn maar geen idee hebben hoe ze in contact met hen kunnen komen om hen te helpen bij hun integratie of om vriendschap te ontwikkelen.


De Connectie Concerten geven de Nederlanders en de Nieuwkomers een kans om elkaar te
ontmoeten en beter te leren kennen.

 

Q & Q
Bij de Connectie Concerten creëren we een gevoel van thuis en verbondenheid door een interactief concert te organiseren waarbij persoonlijke gevoelens en ideeën worden gedeeld ondanks cultuur en taalverschillen. Daardoor ontstaat er een band tussen ons en het publiek maar ook tussen het publiek onderling, met nieuwe contacten en vriendschappen die het leven van Nieuwkomers en Nederlanders verrijken.


VERVOLGSESSIE
Op verzoek is het ook mogelijk om hier een vervolgsessie aan te geven. Daar gaan we de
mate en kwaliteit en het soort contact dat al dan niet is ontstaan onderzoeken en te laten verwoorden. Dit wordt gefaciliteerd d.m.v. bijpraten, samen zingen en interactieve werkvormen. Ook zullen de Nederlanders en Nieuwkomers worden voorgelegd wat hen zou helpen om grotere stappen met elkaar te maken.

QUIRINE MELSSEN
Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in nieuwe ideeën en concepten. Creativiteit, authenticiteit, drive en verbinden zijn kwaliteiten die op mezelf van toepassing zijn, maar me ook inspireren. Ik zie mezelf als een artiest met een missie: de wereld mooier maken. Ik denk dat we op een moment zijn gekomen dat we genoeg van de wereld hebben genomen. Dat
het nu tijd is om te gaan geven. Geven aan mensen, geven aan de natuur en in een meer spirituele zin: geven als een manier van denken, een manier van leven. Ik mis vaak in de omgang tussen verschillende mensen/groepen het daadwerkelijk openstaan voor de ander. Dat is niet altijd een kwestie van niet willen. Je moet daarvoor ook een situatie hebben
waarbij je de ruimte voelt om je open te stellen.


QUIRINE VAN ASPEREN DE BOER
Als coachend facilitator en zingevingstherapeut is ieders zoektocht naar identiteit en essentie
een bron van inspiratie. Ik ben met aandacht, kunde en liefde beschikbaar om daarbij diegenen die daar behoefte aan hebben te ondersteunen. Als groep of als individu, ongeacht cultuur en landsaard. Ik ben gepassioneerd kunstliefhebber, zoek de verbinding, faciliteer de uitwisseling en ben verrukt door verbetering van onderling begrip.


De Connectie Concerten, bedacht door Quirine Melssen, zijn hiervoor bestemd en ik werk
daar graag aan mee en onderschrijf alle uitgangspunten.

bottom of page